Константиновский городской комитет Коммунистической партии Украины

ЛЕНИНСКОМУ ЮБИЛЕЮ – РЕВОЛЮЦИОННЫЕ МЫСЛИ И ДЕЙСТВИЯ МАРКСИСТОВ УКРАИНЫ! (продолжение)

-
10:55
89
ЛЕНИНСКОМУ ЮБИЛЕЮ – РЕВОЛЮЦИОННЫЕ МЫСЛИ И ДЕЙСТВИЯ МАРКСИСТОВ УКРАИНЫ! (продолжение)

Начало

Шестого февраля 2020 года Президиум ЦК КПУ принял постановление «О 150-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина». Среди мероприятий, посвященных предстоящему юбилею, планировалось проведение научно-практическойконференции о значении ленинизма для Украины. По известным причинам конференция не состоялась.

Сайт Центрального Комитета Коммунистической партии Украины представляет вниманию читателей сайта часть докладов и сообщений, подготовленных нашими товарищами для научно-практической конференции, посвященной ленинскому юбилею.

ЖИТТЯ, СПРАВА І ЗАПОВІТИ В.І. ЛЕНІНА НАДИХАЮТЬ І КЛИЧУТЬ

Повідомлення

РОЄНКА В.Г. — першого секретаря Черкаського обкому Комуністичної партії України

Коли я аналізую своє життєве становлення і формування світогляду, то приходжу до висновку, що крім виховання в сім’ї, радянській школі і суспільстві на мене великий вплив мав образ Володимира Ілліча Леніна.

Знайомство з ним почалося із дитячої фотокартки Володі Ульянова, читання дитячої літератури про нього. Вдома завжди були різні плакати із зображенням Леніна, з його висловами. Все це дуже цікавило і захоплювало.

Потім був свідомий вступ у Всесоюзну піонерську організацію імені В.І. Леніна, ленінський комсомол і у Комуністичну партію Радянського Союзу.

Вивчення на державному рівні теоретичної і практичної спадщини В.І. Леніна проводилося в усіх навчальних закладах від сільської школи до вузів.

Поглибленим вивченнямтворів В.І. Леніна, осмисленням історичної правди і процесу розвитку суспільного буття в усіх його сферах зайнявся в період навчання в педагогічному інституті.

Для багатьох поколінь —
В.І. Ленін геніальний мислитель і теоретик, полум’яний революціонер, справжній захисник і вождь трудящих. І все це вмістилося в людині простій, скромній, чуйній і справедливій.

На прикладі його життя, в радянський, соціалістичний період нашої історії, відбувалося становлення багатьох людей девізом яких було: “Жити по-Ленінськи”.

Саме такі люди після серпневого 1991 року контрреволюційного перевороту не зрадивши, не зламавшись і не злякавшись, пройшли через заборону і відновили свою діяльність в Комуністичній партії України, щоб боротися за повернення до соціалізму.

Адже 24 серпня 1991 року Верховна Рада України, проголосувавши за незалежність України, повністю проігнорувала результати Всесоюзного референдуму від 17 березня 1991 року, за яким більшість громадян України проголосували за збереження СРСР і в його складі УРСР.

Це стало негативним прикладом і надалі ігнорувати волю і думку народу приприйняттіантидержавних та антинародних рішень.

Так було змінено суспільно-політичний лад, внаслідок чого проведено реставрацію капіталізму і грабіжницьку приватизацію, що позбавило громадян України загальнонародної власності, тапривело до деградації вітчизняну економіку і соціальну сферу, а також до занепаду науки, освіти, культури, спорту, охорони здоров’я.

Незалежна Україна отримала у спадок від СРСР і УРСР могутню державу з розширеною територією, високорозвинутим народногосподарським комплексом і надійним захистом людей. Але за час недолугого керівництва Україна втратила частину території, доведена до банкрутства, а більшість громадян живуть у злиднях.

Так звані реформатори, «реформували», а вірніше сказати, знищили освіту, медицину, житлово-комунальну сферу. Залізли своїми брудними руками в мову, пенсійне забезпечення. Повністю ігноруючи протестні вимоги громадян, дані“реформи” і не думають переглядати.

Верховна Рада України на угоду Президенту Зеленському і МВФ, незважаючи на багатотисячні акції протесту проти продажу української землі та з вимогою провести Всеукраїнський референдум, прийняла Закон про розпродаж земель сільськогосподарського призначення.

На черзі розпродаж державних підприємств, включаючи підприємства стратегічного призначення.

В Україні продовжується розпалювання ворожнечі на історичному, політичному, мовному і релігійному ґрунті.

Продовжується антирадянська і антикомуністична істерія, фашизація держави і суспільства триває.

Найбільш агресивно влада налаштована проти Комуністичної партії України, як носія правди і соціальної справедливості. Вона її боїться, тому й переслідує.

З огляду історичної дійсності, нам комуністам, до такої ситуації і таких умов не звикати. Ми приречені жити по-Леніну. «Леніна неможливо читати, не співставляючийого аналіз,його осмислення суспільно-політичних процесів, з тим, що відбувається сьогодні. І кожного разу вражає не просто актуальність, а прямо таки своєчасність ленінської думки». (В.Трушков. «Ленінізм на барикадах сучасності». К. 2012р.)

Ми здобули колосальний досвід практичної роботи і боротьби, навчаючись у Леніна. Наше завданнясьогодні, вміло застосовувати цей досвід, виходячи з умов, які складаються.

Адже не втратили своєї актуальності слова Леніна: «Комуністи повинні іти в усі класи населення, повинні розсилати в усі сторони загони своєї армії». (ПЗТ. Т.6 ст.79) Адже це індивідуальна робота з людьми, робота в трудових колективах і по місцю проживання.

Тематика цієї роботи випливає із вищезгаданих антинародних реформ, непосильних для більшості людей цін і тарифів, розпалювання ворожнечі між людьми, з виходом на класові протиріччя в суспільстві і що потрібно робити.

Не слід забувати про пропаганду Антикризової програми Комуністичної партії України «Від війни до миру» та реалізацію загальнопартійних програм, по яких ми працювали ще декілька років тому.

Це: «Кожній первинній — конкретно-значиму справу», «Контроль. Порядок. Справедливість», «Реєстр виборців партії» і т.д.

Ці програми дають можливість активізувати діяльність первинних партійних організацій і депутатів місцевих рад від Комуністичної партії України, що в свою чергу стає своєрідною атестацією кожного члена партії, його особистим внеском в залучення трудящих до політичної боротьби і підняття авторитету партії.

Ми нерідко самокритично визнаємо, що не у кожного із нас достатньо революційності. Як заповіт для нас є слова Леніна: «Стихійна боротьба пролетаріату не стане справжньою класовою боротьбою до тієї пори, поки ця боротьба не буде керована сильною організацією революціонерів». (ПЗТ.т.6 ст.135)

Для нас комуністів це заклик до мобілізації всіх наших структур на активні дії по організації трудящих на захист своїх політичних, трудових, соціальних та інших конституційних прав. Тим більше, що сама влада, ігноруючи виконання Конституції і законів України, підштовхує народ на протестні дії.

Кожний партійний комітет, кожна партійна організація просто зобов’язані бути ініціаторами і організаторами акцій протесту у вигляді пікетів, мітингів, страйків, актів непокори з обов’язковим прийняттям резолюцій.

Для проведення протестних акцій можна використовувати історичні, пам’ятніі знаменні дати. За такою системою роботи в цих умовах працює Черкаська обласна партійна організація.

На жаль, багато партійних комітетів і партійних організацій недостатньо використовують цей напрямок боротьби чим знижують коефіцієнт активності членів партії, не кажучи вже про залучення до цієї боротьби трудящих.

Не слід нам забувати про архіважливий заповіт В.І. Леніна, висказаний на ІІІ з’їзді комсомолу 2 жовтня 1920 року: «Вчитися, вчитися, вчитися». Він стосується не тільки комсомольців, а й комуністів. Адже без теоретичної підготовки важко осилити практичні завдання.

Тому політичне навчання і політичне інформування членів партії є невід’ємною частиною діяльності партійних комітетів і первинних партійних організацій.

Без них послаблюється підготовка політичних бійців партії: парторганізаторів, агітаторів, пропагандистів, організаторів протестної боротьби — справжніх революціонерів — ленінців.

Ми зобов’язані протиставити оскаженілій буржуазній ідеології нашу соціалістичну.

У В.І. Леніна є чітка позиція щодо цього: «Буржуазна або соціалістична ідеологія. Середини тут немає». (ПЗТ.т.6 ст.39)

Наша мета — соціалізм.Основою якого є здійснення принципів соціальної справедливості, свободи та рівності.

Але досягнення цієї мети можливе лише тоді, коли люди зрозуміють, що альтернативи соціалізму немає і за нього потрібно боротися, щоб перемогти. Комуністична партія в усі часи разом з народом у боротьбі за його права. І на цю боротьбу нас надихають життя, справа і заповіти В.І. Леніна.

ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОЗНАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ГРУПП

Сообщение

ШУЛЬГИ Н.А. — члена-корреспондента НАН Украины,

доктора социологических наук, профессора

22 апреля 2020 года все прогрессивное человечество отмечает 150-летие со дня рождения выдающегося мыслителя современности В.И.Ленина. Богатство его теоретического наследия неисчерпаемо. Методология, принципы и приемы исследования общества и личности, которые он разработал, остаются и сегодня самыми актуальными и востребованными как в общественных науках, так и в политике.

В исследовании общества и личности В.И.Ленин опирался на учение К.Маркса, рассматривавшего общество как динамическую систему, в которой действуют объективные закономерности, проявляющиеся через деятельность людей. Человек формируется и живет в конкретной системе общественных отношений. Эти отношения являются объективными не в том смысле, что складываются без людей, без их сознания, а в том, что они возникают до того, как осознаны. «Производители продуктов, — писал К.Маркс, — поставлены в такие условия, которые определяют их сознание без того, чтобы они их обязательно знали» [1]. Человек включается в социальные отношения еще до того, как их осознает. Внешние обстоятельства, социальные связи воздействуют на человека, формируют его, становятся содержанием его чувств, интересов, мыслей.

В.И.Ленин развил эту мысль К.Маркса. В работе «Материализм и эмпириокритицизм» он отмечает: «Из того, что вы живете и хозяйничаете, рожаете детей и производите продукты, обмениваете их, складывается объективно необходимая цепь событий, цепь развития, независимая от вашего общественного сознания, не охватываемая им полностью никогда» [2].

В данном сообщении мы хотели бы остановиться на анализе современного украинского общества, а еще конкретнее — на кратком анализе его нынешней социально-классовой структуры и ее влиянии на состояние общественного сознания.

Темпы развития человечества ускоряются от столетия к столетию, а в наше время — от десятилетия к десятилетию. Современные технологии и коммуникации уплотнили мир, сделали его очень сильно взаимозависимым. О событии, происшедшем в одном конце света, люди в реальном времени узнают не только на месте события, но и на всех континентах. Мало того, что они мгновенно узнают о том, что произошло, но они и ощущают на себе последствия события чуть ли не через несколько часов. Возьмите только факт вспышки короновируса в одном городе, в Китае. А последствия этого события в течение короткого времени охватили весь мир.

Украина в одинаковой мере, как и другие страны, вовлечена в мировые политические, экономические, культурные процессы. Однако влияние общемировых тенденций на изменениесоциальной структуры украинского общества в последние три десятилетия было во много раз слабее по сравнению с влиянием на нее внутренних процессов.

Поэтому обратимся здесь только к внутренним процессам, которые определяли изменения в социальной структуре.

Все мы являемся свидетелями резкого изменения социальной структуры украинского общества после 1991 года. Но видеть очевидные факты изменений на эмпирическом уровне и теоретически исследовать, анализировать проходящее — это разные вещи. В нашей стране крайне сложно исследовать социальные процессы. Прежде всего, сложность изучения нашего общества состоит в том, что в нем дезорганизована и частично разрушена система государственной статистики, то есть сбора, обработки и обнародования статистической информации, в том числе и информации о социально-классовых группах. Во-вторых, часть невыгодной для себя информации власть просто умалчивает. В-третьих, множество социальных отношений в стране имеет теневой характер. В-четвертых, власть сама не имеют достоверных данных по многим вопросам, посколькувсеобщей переписи населения в стране не было уже почти 20 лет.

И, тем не менее, попытаемся проанализировать социальную структуру украинского общества, опираясь на доступные нам источники информации.

Прежде всего, отметим общую численность населения. По данным Госстата Украины она составляет 41,7 млн. человек [3]. Это без учета Крыма и Севастополя. Такие данные государственная статистика объясняет тем, что она ведет подсчет населения на основе наличия административных данных о государственной регистрации рождения и смерти, а также смены места проживания.При этом обращает на себя внимание то, что в 2019 году в Украине родилось 309 тыс. человек, а умерло 581 тыс. Природное сокращение населения за год составило 272 тыс. человек. Особенно быстро вымирает сельское население. Так, в 2018 году (за 2019 год еще нет данных) городское население сократилось на 114,3 тыс. чел.,то сельское на 118,9 тыс. чел. Но сельское население составляет только 30% от всего населения, а городское 70%.

Совершенно другие данные предоставило в начале текущего года правительство Украины. Бывший министр Кабинета Министров господин Дубилет 23 января 2020 года заявил, что по заказу правительства проведена цифровая перепись населения. Согласно этой переписи присутствующее население страны на 1 декабря 2019 составляет приблизительно 37,3млн. человек. Разобраться в этих данных крайне сложно.

Не будем сейчас углубляться в эту крайне запутанную проблему. Для нашего сообщения важно рассмотреть социально-классовую структуру населения Украины.

Если взять все население Украины, то, согласно данным Госстата Украины в 2018 году занятое население в нем составляло 16 млн.360 тис. человек [4]. По сферам занятости оно распределялось так: промышленность — 2 млн. 426 тыс.; сельское, лесное и рыбное хозяйство 2 млн. 937 тыс.; строительство — 665 тыс.; транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 995 тыс. Названные выше группы населения можно отнести к категории трудящихся, занятых производительным трудом. В целом этот отряд работников насчитывает около 7 млн. человек. Остальное занятое население сосредоточено в сфере обслуживания. Сюда относятся сфера общепита, торговли, информации и телекоммуникации, финансовой и страховой деятельности, операций с недвижимостью, научной деятельности, администрирования, государственного управления и обороны, образования, здравоохранения, спорта, развлечения и отдыха. Часть занятого населения, работающего в упомянутых областях, составляет около 3 млн. человек.Конечно, классификация сфер занятости теперь составлена Госстатом так, что с точки зрения определения социального статуса групп, она скорее запутывает нас, чем что-либо проясняет. Зато разнести эти группы занятого населения по традиционным социально-классовым группам, практически, невозможно. Можно предположить, что в этом и заключалась главная цель изменения критериев отбора предприятий в соответствующие статистические группы.

Сегодня в нашей стране невозможно с уверенностью говорить о наличной социальной структуре еще и по той причине, что никто не знает даже приблизительных данных о трудовых мигрантах. Сведения, которые приводят авторы публикаций и устных заявлений в СМИ о количестве украинских трудовых мигрантов, колеблются в диапазоне от трех до семи миллионов человек. Эта группа трудящихся представляет собой активных людей, которые не могут вписаться во внутренний рынок труда и по разным причинам выезжают на заработки за рубеж. Естественно, что они делают социальную структуру украинского общества плавающей и неустойчивой.

Если судить о классовой структуре населения страны, опираясь на статистические данные об отраслях экономики, то вырисовывается следующая картина. В течение последних трех десятилетий в стране отчетливо прослеживалась тенденция свертывания ракетостроения, самолетостроения, судостроения, автомобилестроения, сельхозмашиностроения. Эти отрасли промышленности практически перестали существовать. Разрушены предприятия оборонной промышленности, машиностроения,В целом, в эти годы сильнее всего пострадала крупная индустрия. Об этом свидетельствуют такие показатели.

Если сопоставлять данные Госстата Украины за 1991 и 2018 годы, то достаточно отчетливо видно сокращение рабочих и служащих в различных сферах производства. Мы, конечно, понимаем определенную некорректность сопоставления данных за эти годы, связанную, во-первых, с тем, что применяются разные критерии включения в статистические данные тех или иных типов производств. А, во-вторых, данные 1991 года включают работников предприятий, расположенных в границах УССР того времени, а в 2018 году эти данные не включают лиц, занятых на предприятиях Крыма и неподконтрольных украинской власти районах Донецкой и Луганской областей. И, тем не менее, несмотря на большую неточность все же такое сопоставление показывает тренды изменений в численности занятого населения в определенных областях экономики Украины.

Прежде всего, сопоставим количество работающих в промышленности. В 1991 году там работало 6 млн.913 тыс., а в 2018 году — только2 млн. 426 тыс. человек. Масштабы сокращения просто разительные. Речь идет о сокращении промышленных рабочих в разы. Те же процессы в эти годы происходили и в строительстве. В 1991 году там было занято 1 млн. 639 тыс., а в 2018 — 665 тыс. человек. Уменьшение числа работников тоже произошло в разы. Сокращалось число работающих на транспорте, в сфере связи.

Таким образом, потенциал индустриальных рабочих в социальной структуре общества понижался. Главной причиной ослабления индустриальной мощи страны была приватизация крупной промышленности. А конкретизировалась эта главная причина в конкретных проявлениях, характерных именно для украинского общества: остановка, закрытие и ликвидация предприятий; внедрение на оставшихся производствах новых технологий, которые вели к сокращению персонала предприятий; сиюминутная выгода новых собственников предприятий, пускавших на металлолом станки, конвейерные линии, всё, что можно было продать, что в конечном счете привело к выбрасыванию на улицу работников предприятий.

Рассматривая процесс изменения социальной структуры общества, важно подчеркнуть еще один очень важный момент. В Украине в эти годы не просто шел процесс сокращения промышленныхпредприятий и числа занятых на них работников, а еще и процесс уменьшения крупных коллективов и роста удельного веса во всей экономике страны малочисленных предприятий.

В итоге, в 2018 году в стране осталось только 446 крупных предприятий. На них сейчас занято всего 1 млн. 574 тыс. рабочих. В основном это предприятия металлургической и угольной промышленности. На малых предприятиях в промышленности сегодня работает практически столько же рабочих, сколько и на крупных —
1 млн 554 тыс. Что же касается остальных отраслей экономики, то в них преимущественное большинство составляют предприятия с малочисленными коллективами работников.

В социально-политическом плане эти процессы привели к размыванию ядра рабочего класса страны — сокращению числа рабочих крупных промышленных предприятий. Это принципиальный момент в понимании качественного изменения социальной структуры общества. В.И.Ленин видел в рабочих крупных предприятий передовой отряд трудящихся, которые по уровню социалистического сознания и развитости психологии стояли выше остальной массы рабочих. Он с тревогой писал о таком времени в жизни общества, «когда рабочему классу приходится переживать периоды пере­рыва производства» [5]. Такой момент страна переживала во время Гражданской войны, когда остановились многие заводы и фабрики, а их рабочие разбрелись по стране в поисках средств к существованию. Ведь рабочие, потерявшие работу, утратившие связь с коллективами, оставшиеся без средств к существованию, теряют чувство принадлежности к большой социальной группе, свои ценностные ориентации, свое достоинство. Владимир Ильич обратил пристальное внимание на опасность такого процесса, поскольку он объективно ведет к размыванию классового сознания рабочего класса. Он делает очень важный теоретический вывод о том, на чем базируется классовое самосознание рабочих. «Главной материальной базой для развития классового пролетарско­го самосознания, — пишет он, —
является крупная промышленность, когда рабочий видит работающие фабрики, когда он ежедневно ощущает ту силу, которая действительно сможет унич­тожить классы.

Когда рабочие эту материальную производственную базу из-под ног теряют, тогда состояние неуравновешенности, неопределенности, отчаяния, безверия овладевает из­вестными слоями рабочих…» [6].

На сплоченность рабочих также положительно влияла высокая интенсивность внутриклассовых коммуникаций, связанная с тем, что рабочие проживали в однотипной территориальной микросреде: крупные рабочие поселки, микрорайоны и целые города-заводы. Однако в периоды социальных кризисов и катастроф, которые на протяжении истории случались неоднократно, сеть этих коммуникаций тоже разрушалась. В последние десятилетия, в годы экономической и технологической деградации, они происходят и в нашей стране. В подобных условиях существенно изменяется поведение рабочих. «Вместо работающей непрерывно круп­ной машинной фабрики пролетарий видит другое и принужден выступить в сфере эко­номической, как спекулянт или мелкий производитель» [7].

Особенностью сегодняшней социальной ситуациив Украине является то, что разрушение крупной промышленности, процесс деклассирования рабочих совпадает с процессами, связанными с распространением новых технологий, с утверждением нового образа жизни,в котором вновь образующиеся экономические субъекты представляют собой малочисленные коллективы. Это рестораны, магазины, парикмахерские, мастерские, туристические компании, риэлтерские группы, библиотеки, музыкальные группы, различного рода IT-компании, экспертные группы и т.п., насчитывающие от одного десятка до нескольких десятков человек. Об этом говорят и статистические данные. Если крупных предприятий в Украине осталось 446, то мелких — 339374, в том числе 292772 микропредприятий.

Объективно изменившиеся социальные отношения формируют новые социальные интересы и социальные потребности людей. Именно в характере социальных отношений В.И.Ленин видел первопричину социального поведения людей, основу их осознаваемых и неосознаваемых социальных установок. Место в системе общественных отношений является критерием отнесения человека к определенному социальному классу. И одновременно место человека в системе общественных отношений является отправной точкой изучения личности и ее социального поведения. «Социолог-материалист, делающий предметом своего изучения определенные общественные отношения людей, тем самым уже изучает и реальных личностей, из действий которых и слагаются эти отношения» [8].

У людей, работающих в малых коллективах, формируется психология существенно отличающаяся от психологии работников крупных предприятий. Эти люди не чувствуют синергию многотысячных коллективов, не идентифицируют себя с солидаризированными крупными социальными группами. Их психология мало чем отличается от психологии мелкой буржуазии. Вспомним здесь ленинское определение понятия рабочий: «необходимо, чтобы не обманывать себя и других, определить понятие «рабочий» таким образом, чтобы под это понятие подходили только те, кто на самом деле по своему жизненному положению должен был усвоить пролетарскую психологию. А это невозможно без многих лет пребывания на фабрике без всяких посторонних целей, а по общим условиям экономического и социального быта» [9].

Таким образом, в социальной структуре украинского общества, во-первых, существенно уменьшилась численность рабочих, занятых производительным трудом. Во-вторых, во всех отраслях экономики, а прежде всего в промышленности, сократилась численность работников, которые трудятся в крупных коллективах. И одновременно во много раз увеличилось количество малочисленных коллективов. В-третьих, все группы наемных работников в современной Украине находятся в тяжелейшем положении. Они потеряли всякую социальную защиту, они разобщены и психологически подавлены. Их положение стало практически таким же, как и положениепрекариата. Напомним, что прекариатом называют наемных работников, с неопределенным социальным статусом, работающих на работодателей с эпизодической и неполной занятостью, без трудового соглашения, без социальной защиты и гарантий — в отношении продолжительности рабочего времени, начислений в пенсионные фонды, выплаты больничных и тому подобное.

Проблемы наемных работников вытеснены из общественного дискурса, власти удалось вытеснить с политического поля левые партии, которые защищали интересы этих социальных слоев. Однако от этого объективные интересы социальных групп наемных работников никуда не делись. Наоборот, в условиях кризисного общества они существенно обострились. Поэтому запрос на мощные профсоюзы и политических субъектов, способных четко сформулировать и выразить интересы этих групп, в обществе огромен. Косвенно этот запрос проявляется в ответах на вопрос, какое из политических течений самое близкое респонденту. 21% опрошенных идентифицировали себя как сторонников левых политических течений [10].Однако в украинском обществе деятельность политических партий, стоящих на левых позициях, парализована. В состоянии летаргического сна находятся профсоюзы. Уровень доверия к ним граждан крайне низок:доверяют 23% опрошенных, а не доверяют 41%.

Чем можно объяснить такое расхождение в объективном общественном спросе на левые политические партии и профсоюзные организации и почти полным отсутствием активности таких организаций. По нашему мнению, во-первых, в их деятельности не заинтересованы власти и олигархические группы, которые делают все, чтобы подавлять существующие и не допускать появления новых организаций левого толка. Во-вторых, в последние десятилетия у значительной части населения средствами массовой коммуникации и системой образования сформирован негативный образ левых партий и движений. Этот образ продолжает воспроизводиться. В-третьих, максимально высокий уровень недоверия населения ко всем политическим партиям — 58,5% (уровень доверия политическим партиям равен 11%). В-четвертых, несмотря на большой потенциал средств массовой коммуникации как средства сплочения групп и общества, по ряду причин доверие к ним за последние годы существенно снизились. Если в 2013 году им не доверяли 28%, то в 2017 году уже 50% респондентов. Доверяли же масс-медиа в 2013 году 37%, в 2017 — только 28%. В 2019 году во время избирательных кампаний уровень доверия к СМИвырос — до 55%. Однако это был временный успех. В-пятых, сказывается и то, что наиболее активная часть молодежи и людей среднего возраста, которые могли бы стать инициаторами создания левых организаций, находятся сегодня за рубежом, в качестве трудовых мигрантов.

Однако, несмотря на все попытки отвлечь общественное сознание от острых социальных проблем, на уровне обыденного сознания населения существует острая потребность в социальной справедливости. Правда, наблюдается это на уровне эмоциональных реакций населения на вопиющие факты пренебрежения справедливостью. В этих условиях нам надо вспомнить ленинское учение об уровнях развитости сознания трудящихся, чтобы использовать его в практической работе. В.И.Ленин писал, что первый его уровень — это стихийный бунт, второй — «некоторое пробуждение сознательности: рабочие теряли исконную веру в незыблемость давящих их порядков, начинали… не скажу понимать, а чувствовать необходимость коллективного отпора, и решительно порывали с рабской покорностью перед начальством. Но это было все же гораздо более проявлением отчаяния и мести, чем борьбой» [11].Третий уровень классового сознания, наивысший, который могли выработать сами рабочие, был тред-юнионистский. По мнению Ильича, «история всех стран свидетельствует, что исключительно своими собственными силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание тред-юнионистское, т. е. убеждение в необходимости объединяться в союзы, вести борьбу с хозяевами, добиваться от правительства издания тех или иных необходимых для рабочих законов и т. п.» [12].Он подчеркивал, что «социал-демократического сознания у рабочих и не могло быть. Оно могло быть принесено только извне» [13]. Эту истину необходимо вспоминать и вспоминать сегодня.

Мы живем в то время, когда марксистско-ленинская теория формирования классового сознания уже разработана глубоко и основательно. Ее методологические принципы четко очерчены и испытаны на практике. Однако наше общество оказалось в ситуации, когда историческое развитие повернулось вспять. Социалистическое сознание вымыто и представлено в обществе в совершенно искаженном виде. Все это требует глубокогоосмысления новой исторической и общественно-политической ситуации. На основе ее тщательного анализа необходимо, следуя ленинским заветам, продолжить совершенствовать, а во многом написать заново, теорию освобождения трудящихся от экономической и духовной эксплуатации в ХХІ веке.

Литература:

Маркс К., Энгельс Ф. -Соч. -т.26, ч.ІІІ. -с.166.Ленин В.И. Эмпириокритицизм и исторический материализм. -ПСС. — Т.18. -с.345.Здесь и далее приводятся данные Госстата Украины: http://www.ukrstat.gov.ua/Без населения Крыма и неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей.Ленин В.И. Х Всероссийская конференция РКП(б). -ПСС. — Т.43. -с.308Там же.Ленин В.И. Х Всероссийская конференция РКП(б). -ПСС. -Т.43. -с.310Ленин В.И. Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве. — ПСС. -Т.1. -с.430.Ленин В.И. Об условиях приема новых членов в партию. -ПСС. -Т.45. -с.20Здесь и далее приводятся данные за 2019 год мониторинга Института социологии НАН Украины «Украинское общество. Мониторинг социальных изменений».Ленин В.И. Что делать? -ПСС. -Т.6. -с.30Там же.Там же.

О ДИАЛЕКТИКЕ НАЦИОНАЛЬНОГО И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО

В РАБОТАХ В.И.ЛЕНИНА И ИХ АКТУАЛЬНОСТЬ

Сообщение

ЛАВРИНЕНКО Н.Ф. — председателя ОО

«Всеукраинский Славянский Комитет»

Интерес к вопросам национального и интернационального у В.И.Ленина, как показывает анализ тематики его работ, стал проявляться с первых шагов его революционной деятельности. Об этом свидетельствуют статьи, опубликованные в 1893-95 годах.

Марксистская теория разрабатывалась в доимпералистическую эпоху и потому не могла предвидеть все особенности, хотяправильно указывала на значение национального и интернационального в классовой борьбе. Известная К.Марксу и Ф.Энгельсу история революционных процессов, свидетельствует, что они происходилив мононациональных странах (Франция, Англия, Германия). Империалистическая Россия отличалась от многих западных государств своим многонациональнымсоставом населения, включая рабочий класс, что придавало данным составляющим немаловажное значение.

Особоевнимание к этим вопросам, как отмечается в монографии «Ленин как философ» 1, возросло после поражения революции 1905 года. Объяснение этому дал сам Владимир Ильич: «И воинствующий национализм реакции, и переход контрреволюционного, буржуазного либерализма к национализму (особенно великорусскому, а затем также польскому, еврейскому, украинскому и пр.), и, наконец, усиление националистических шатаний среди разных «национальных» (т. е. невеликорусских) с.-д., дошедшее до нарушения партийной программы,- все это безусловно обязывает нас уделить больше, чем прежде, внимания национальному вопросу» 2.

Рост революционного движения на национальных окраинах России, назревание мировой империалистической войны, которую буржуазия готовила под лозунгом «защиты отечества», яростная кампания черносотенного шовинизма и буржуазного национализма, угрожавшая расколоть рабочее движение и тем ослабить силы назревающей революции; усиление националистических тенденций в рабочем движении; резкие нападки ликвидаторов, бундовцев и троцкистов на национальную программу партии, — все это создавало серьезную угрозу единству рабочего движения. В этот период особенно остро встал вопрос об интернациональном единстве рабочего движения. В.И.Ленинотвечает на все эти вызовы работойнад обоснованием теории и политики партии по национальному вопросу. Он пишет многочисленные статьи, письма, выступает с рефератами по национальному вопросу в Париже, Брюсселе, Льеже, Лейпциге, Кракове. Им был сделанбольшойдоклад по национальному вопросу на Поронинском партийном совещании.В то время теория национального вопроса, историческая и экономическая его постановка приобрели актуальное значение. Потребовалось дать историко-материалистическое определение нации, без чего нельзя было вести успешную борьбу с открыто провозглашаемым национализмом и особенно с утонченным национализмом — с «национализмом в социализме» и прочими течениями.

Владимир Ильич утверждал, что в условиях капиталистической экономики никакая нация не может вести замкнутую жизнь, вне сношений с другими нациями, так что межнациональные связи являются столь же закономерным продуктом капиталистического общества, как и связи национальные. Широко известно положение В.И.Ленина о присущих развивающемуся капитализму двух исторических тенденциях в национальном вопросе. «Первая: пробуждение национальной жизни и национальных движений, борьба против всякого национального гнета, создание национальных государств. Вторая: развитие и учащение всяческих сношений между нациями, ломка национальных перегородок, создание интернационального единства капитала, экономической жизни вообще, политики, науки и т. д. Обе тенденции суть мировой закон капитализма» 3.

Во многих своих работах В.И.Ленинизобличал политику национализма, состоящую в подчинении интересов одних наций интересам других. Он тщательно анализировал труды буржуазных и марксистских теоретиков. Детальной кри

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...